Quadrotta Filu e Ferru clandestina

Grappe speciali

Grappa di Filu e Ferru in Bottiglia quadrotta da 0.50 cl.

Aquavite bianca ambrata delle Distillerie  Lussurgesi di Santu Lussurgiu